Voordrachten oktober, november en december ’20

Hallo iedereen,

verwijzend naar ons voorgaand mailtje/info (annulering  van onze geplande voordracht van september 2020),

moeten we helaas vaststellen dat het corona virus nog steeds ons doen en laten en gezondheid blijven  bepalen.

En natuurlijk ook het verenigingsleven en vele goedbedoelde organisaties.

Vandaar dat we ook niet anders kunnen als Tuinhier Lillo om onze geplande voordrachten voor oktober (27ste), november en december 2020 te annuleren.

Niettegenstaande dat, komt het eindejaar en de hernieuwing van lidgelden/abonnementen steeds korter bij.

Meer hierover gaan we U berichten in de eerstvolgende weken.

Het ligt alvast in de bedoeling van het bestuur van Tuinhier Lillo om in 2021 opnieuw de draad op te nemen met een

nieuw en aangepast tuinprogramma/ voordrachten, samen aankopen , tuinbezoeken enz.

Maar we blijven natuurlijk (buiten onze wil om) sterk afhankelijk van het verdere verloop van het corona virus en de beslissingen van hogerhand uit – ook al hadden we het anders gewild.

Maar nogmaals gezondheid van geest en lichaam zijn prioritair.

Alvast bedankt voor het begrip.    

Het bestuur van Tuinhier Lillo