Voordracht donderdag 5 november 2019

Beste TuinHierder(s)

Op dinsdag 05 november  2019 – om 19.30 uur gaat er weer een nieuwe voordracht van start.

(zaal Hortelstraat 21 te Lillo-Houthalen)

Het thema van de avond: Insecten, (in de tuin) een zegen of een kwelling 

Voordrachtgever is : dhr. YANNICK KRIKKE

Insecten leven in vele soorten, vormen en diverse klimaten: vliegend/kruipend, op land, in de grond of in het water.

Vele ervan zijn  nuttig in onze tuin, (sluipwespen, honingbij, oorwormen, het lieveheersbeestje….enz.)

Vaak worden ze evenwel niet altijd opgemerkt of zijn we niet bewust van hun nuttig werk en inzet.

Anderen dan weer, vooral deze die schade aanbrengen aan onze planten, ziektes veroorzaken, planten parasiteren zijn onze grote vijand(en), slakken, luizen, rupsen, emelten, langpootmuggen, (wortel)vliegen om er maar enkele te noemen zijn allicht goed gekend als boosdoeners.

Een overzicht en mogelijke tips ter voorkoming en bestrijding kom je op deze avond te weten.

 

PS:

– De voordracht van december (feestelijk koken) wordt een weekje verschoven en zal dus doorgaan op donderdag 12

december. In de loop van november volgt er meer info over.

 

– Voordrachten 2020 ; zijn er thema’s die je graag behandeld zag in  2020?. Laat het ons weten (bestuursleden).

Mogelijks kunnen deze dan opgenomen worden in ons komend jaarprogramma.

 

Grondontleding 2019/2020

Op vraag van een aantal leden willen we een actie organiseren rond het nemen van een bodemstaal.

Groentetuin of gazon/siertuin – zie verder

De bodemstalen worden bij U thuis genomen. De resultaten van de analyses en een advies specifiek voor Uw tuin. (standaardanalyse), geldig voor 3 achtereenvolgende jaren worden je nagestuurd.

Het beste tijdstip voor staalname van de tuin is de herfst en de winter. Een vertegenwoordiger van de BodemkundigeDienst België komt stalen nemen na afspraak. Voor de standaardanalyse bedraagt de termijn voor het uitvoeren van de analyse en het formuleren van het advies een 2-tal weken.

Opgelet :  Prijs per staalname (analyse) 70.00 €. Het is evenwel aangewezen om te kiezen voor een aparte analyse van:

ofwel de groentetuin (apart) of  het gazon/sierbeplanting (apart) – wil men tot  een correct en objectief advies  komen.

Beide kunnen uiteraard ook apart maar dan moet er wel 2 x 70.00€ betaald worden.

 

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

INSCHRIJVING BODEMONDERZOEK –  2019  (voor 30 november 2019 a.u.b.)

NAAM…………………………………………………………….

ADRES………………………………………………………………………………MAIL/TELEFOON……………………

GROENTE TUIN X 70.00 €      = ………………………..

GAZON/SIER TUIN X 70.00 €  = ………………………

Betalingen op rekening nr: BE28 9799 5764 3720 (FV Volkstuin Lillo)

 

Het bestuur TH-Lillo Houthalen