Voordracht donderdag 20 februari’20

Na onze 1ste voordracht van het nieuwe jaar in 2020 vervolgen we, zoals al aangekondigd, met onze mini-reeks  (2de voordracht) over het bio tuinieren.

Op donderdag 20 februari om 19.30   gaan we verder,  en dieper  in op diverse vragen met als rode draad het BIO TUINIEREN. Ook nu is de voordrachtgever JEF STEVENS.

ZAAL HORTELSTRAAT 21 TE LILLO

Afgelopen maand zijn er enkele thema’s aangehaald die we nu verder willen uitdiepen, maar natuurlijk blijven en zijn nieuwe  vragen of thema’s ook nog steeds welkom.

Hoe een bio bestrijding doen bij ziekten en/of plagen, opkweek van tomaten/welke rassen? Gebruik van kruiden en bloemen (groenbemesting). Bessen in de biotuin , gebruik van bodem bacteriën, compostgier enz. waren ondermeer enkele van de aangegeven onderwerpen. Op dus met al je vragen of eventuele problemen.

PS: BESTELDE ZADEN

Zijn ondertussen aangekomen en beschikbaar. Kunnen afgehaald worden op 20 februari vanaf 19.00 uur (voor aanvang van de voordracht )in de zaal, Hortelstraat 21 te Lillo. Eventueel voorafgaand ook thuis (Schansweg 11) – wel graag een seintje vooraf. (011/57.47.58)

BESTELLIJSTEN POTGRONDEN/MESTSTOFFEN/VROEGE GROENTEN enz.

Niet vergeten tijdig in te dienen (voor 22 februari 2020)

Dienen afgehaald op vrijdag 13 maart (zaal Hortelstraat 21 te LILLO).  VAN 14.00 uur TOT 18.30 uur).

VOLDOENDE LEEGGOED MEE TE BRENGEN A.U.B. (groenten – vloeibaar mest)

Het TUINHIER BESTUUR                                  Iedereen is van harte welkom!