Onze privacy verklaring

In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe de Feitelijke Vereniging “TuinHier Lillo Houthalen ” omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

  1. Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). FV TuinHier Lillo Houthalen verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

  1. Bescherming van persoonsgegevens

FV TuinHier Lillo Houthalen hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Die gegevens dienen uitsluitend voor het bijhouden van het ledenbestand van de FV TuinHier Lillo Houthalen. De in het ledenbestand verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt :

  • om jou als persoon te identificeren/te contacteren, teneinde jou te informeren – via brief of e-mail – over de activiteiten van onze FV TuinHier Lillo Houthalen of toegang te geven tot het onderdeel ‘voor onze leden’ op onze website
  • tot het versturen van het nationaal maandblad
  • tot het bekomen van subsidiëring door de overheid.

De verzamelde persoonsgegevens zijn in het bijzonder: naam en voornaam + eventueel naam en voornaam van de partner, geboortejaar,  postadres,  e-mailadres, telefoonnummer,  mobiel nummer.

  1. Doorgifte aan derden

FV TuinHier Lillo Houthalen geeft je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

  1. Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan ze opvragen, inkijken en zo nodig doen aanpassen. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om bepaalde persoonsgegevens te wissen. In elk geval worden je persoonsgegevens integraal gewist na drie jaar na het stopzetten van je lidmaatschap van onze vereniging.

Om deze rechten uit te oefenen gelieve ons schriftelijk hiervoor te contacteren (per brief “FV TuinHier Lillo Houthalen Schansweg 11 Houthalen of mail “tuinhier.lillo@gmail.com”) en je wensen kenbaar te maken.