Hernieuwing lidgeld, voorlopig programma 2021, bestellijsten

Dag beste tuinhierleden Lillo Houthalen

Via persoonlijke berichtgeving ontvang je:

  • de vraag tot hernieuwing lidgeld voor 2021 (er is een uitzonderlijke tegemoetkoming!)
  • het voorlopig jaarprogramma 2021
  • informatie omtrent de digitalisering van onze werking
  • bestellijsten quickcelplanten en tuinzaden (staan tevens ter beschikking onder de rubriek “voor onze leden”)

Wij hopen jullie in 2021 weer te mogen ontmoeten op een van onze voordrachten, samen aankopen of uitstappen.

Hou jullie gezond en corona vrij en een fijn 2021.