Hernieuwing lidgeld voor 2019

Beste tuinliefhebber

Ook in 2019 willen wij U een aangenaam en boeiend tuinprogramma aanbieden, dit samen met onze maandelijkse voordrachten, de diverse activiteiten en de samen aankopen.

Wij hopen dat U tevreden bent over de werking van onze vereniging, onze bijdrage aan het tuinieren en het milieu.

Aarzel dan ook niet om uw lidgeld voor 2019 te vernieuwen en dit bij voorkeur voor 25 december’18. Hou rekening met deze einddatum zodat het landelijk tijdschrift (10 uitgaven per jaar) ook tijdig in jouw brievenbus terecht komt.

Uiteraard zijn nieuwe leden meer dan welkom!!

De bijdrage voor 2019 is vastgelegd (gebleven) op 20 euro en kan gestort worden op BE28 9799 5764 3720 van FV TuinHier Lillo Houthalen.

Voor verdere of andere inlichtingen kan U terecht bij een van de bestuursleden.

Het bestuur dankt U voor de bereidwillige medewerking en wenst U een fijn jaareinde, een goede gezondheid en een warm en vruchtbaar tuinjaar 2019.