Voordracht september 2020

Hallo beste tuinhierleden

Ondanks dat we het voorjaar toch enigszins positief hebben kunnen afsluiten met
het bezoek aan de biotuin van Jef Stevens en hoopvol uitgekeken hebben naar een definitieve herstart na de
zomervakantie moeten we helaas onze verwachtingen wat bijstellen.

Door de vele opgelegde richtlijnen aangaande het Coronavirus (COVID-19) moeten we ons eerder gepland
bezoek in september 2020 alvast (aan de bijenfarm – voordrachtgever Claudio Cavaliere) annuleren.

Door de vele regels – beperking bubbel(s), dragen van een mondmasker door voordrachtgever en
toehoorders, het houden van afstanden, het veelvuldig ontsmetten enz. mogen/kunnen we nog steeds geen
voordrachten organiseren (een probleem dat er ook is bij vele andere organisaties) vanuit hogere instanties.

Mogelijks dat we ook hierdoor onze andere voordrachten van oktober/november en december 2020
moeten annuleren. Zeer spijtig natuurlijk, maar de regels volgen en onze gezondheid bewaren en veiligstellen
lijken de beste raad die we nu kunnen/moeten volgen. Nog even afwachten en volhouden dus.

Ondertussen werken we toch al aan het nieuwe (en hopelijk beter) tuinjaar 2021.
Een aantal voordrachten die we in 2020 hebben moeten annuleren gaan we opnieuw plannen samen met
natuurlijk een aantal nieuwe thema’s. Suggestie hierover zijn welkom.

Voorlopig kunnen we U alleen maar een goede gezondheid wensen.

HET BESTUUR VAN TUINHIER LILLO HOOPT – ONDANKS HET MINDERE JAAR 2020

U NOG STEEDS ALS LID TE BLIJVEN VERWELKOMEN IN 2021