Hernieuwing lidmaatschap voor 2018

tuinhierlillo tuinpracht gieterBeste tuinliefhebber

Ook voor 2018 willen wij U een aangenaam en boeiend tuinprogramma aanbieden, dit samen met onze maandelijkse voordrachten de diverse activiteiten en samen aankopen.

We hopen dat U tevreden bent over de werking  van onze vereniging, onze bijdrage aan het tuinieren en het milieu.  Aarzel dan ook niet om Uw lidgeld voor 2018 te vernieuwen en dit bij voorkeur voor 25 december a.s.

Ook nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom!!!

De bijdrage voor 2018 is vastgelegd (gebleven) op 20.00  euro en kan gestort worden op volgend rekeningnummer:   BE28 9799 5764 3720 van FV Volkstuin Lillo (Houthalen)

Voor verdere of andere inlichtingen kan U terecht bij een van de bestuursleden (Bestuur Tuinhier Lillo Houthalen)

ONS JAARPROGRAMMA 2018 is in volle opmaak – suggesties blijven welkom

Het bestuur van Tuinhier Lillo wilt U alvast bedanken voor de bereidwillige medewerking en wensen

U nog een fijn jaareinde, een goede gezondheid en een warm en vruchtbaar tuinjaar 2018.

Het bestuur